LITERÁRNÍ ČINNOST

Kniha o životě husitského kněze Václava Korandy

Kniha o životě husitského kněze Václava Korandy

Václav Koranda st. - legendární plzeňský kazatel aneb příběh o lidské víře a hrdinství z dob husitské revoluce

Kniha překládá příběh založený na skutečných historických událostech získaných studiem dochovaných pramenů. Ústřední postavou knihy je husitský kněz Václav Koranda starší, jehož osudem se stala husitská revoluce. Vyrostl na učení mistra Jana Husa a stal se jednou z legendárních postav husitského hnutí, které prožil až do jeho úplného konce.

KORANDA 01KORANDA 02