LITERÁRNÍ ČINNOST

Dům U sedmi slov

Dům U sedmi slov

Kniha je souborem sedmi povídek, které mají shodné místo děje a způsob, jakým jsou vyprávěny. Činitelem každé povídky je totiž vždy jedna skutečnost, jedno slovo, které je zpočátku neznámé, ale čtenář jej postupně v ději odhaluji a na konci jej zcela poznává, tak jako postavy příběhů, které z velké části vznikly na základě skutečných událostí.