CZ | EN | FR

PROFIL ATELIERU

There are no translations available.

Architektonický atelier byl založen v roce 2010 a svou činností navazuje na dosavadní profesní aktivity architekta Petra Šneberka.

Hlavní sídlo ateliéru se nachází v Plzni, ale svou činností se zaměřuje na celou ČR i zahraničí. V ateliéru řešíme veškeré projekty, bez ohledu na velikost či finanční objem, ke každé zakázce přistupujeme vždy individuálně a s maximální péčí, čímž dokážeme nalézt vždy to nejlepší řešení a vyhovět tak klientovi v jeho požadavcích.

Architektonický atelier sdružuje architekty a inženýry, kteří při své profesní činnosti úzce spolupracují s odborníky všech stavebních oborů tak, aby výsledný návrh či projekt, jakkoliv složitý a komplikovaný, plně splňoval vysoké nároky, a to jak po stránce estetické, funkční, tak provozní.

V našem ateliéru chápeme architekturu jako jazyk, kterým lze popsat prostor, a jako každý jazyk, i ten architektonický, je založen na gramatice. Její dokonalá znalost, správné užití jednotlivých gramatických prvků a jejich vzájemné řazení nám umožňuje vytvářet architektonická díla té nejvyšší úrovně. Hlavním krédem atelieru je kvalitní architektura a vstřícnost ke klientovi, po celou dobu navrhování a projektování jsme s ním v kontaktu, flexibilně tak reagujeme na jeho požadavky a připomínky a v kombinaci s našimi zkušenostmi a moderním technickým vybavením vytváříme architektonická řešení, která jsou hodnotná a trvalá.

foto