CZ | EN | FR

LIDÉ V ATELIÉRU

There are no translations available.

Ing.arch. Petr Šneberk
Zakladatel ateliéru, jeho jednatel, nadšený architekt, amatérský spisovatel, malíř a kreslíř lidského života ve všech jeho podobách, náruživý archeolog, soutěživý sportovec, začínající včelař, ctitel hor a skal. Profesi architekta chápe jako poslání, proto ji spojuje s přednášením, výukou a dalšími společensko-kulturními aktivitami, jež ovlivňují lidský prostor.
1980 NAROZEN V PLZNI
1995-2000 STUDIUM NA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE STAVEBNÍ V PLZNI
2000-2007 STUDIUM NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY, ČVUT V PRAZE
Mezinárodní workshop Touches of Renaissance, Florencie,Itálie
Obhajoba v atelieru: Doc.ing.arch. Ladislav Tichý, Polyfunkční dům, Plzeň
2004-2005 STUDIUM NA L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE BRETAGNE
Obhajoba v atelieru: Jacques Ferrier, Architecte DPLG
2002 - 2004 STUDIUM NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY Katedra pravěké archeologie a rané doby dějinné
2008 - POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY ČVUT
Obor: Dějiny architektury a rekonstrukce památek

Externí spolupracovnící:
ARCHITEKTI
Ing.arch. Jarmila Očenášková, Ing.arch. Lukáš Soukup

INŽ.ČINNOST
Ing. Jaroslav Růžička

MALBA, PLASTIKA, INTERIÉR
Petr Kozel (www.atypinterier.com)

foto