AKTUALITY

KNIHOVNA ALLIANCE FRANCAISE, PLZEŇ

[15.8.2015] V památkově chráněném objektu na náměstí Republiky v Plzni se nachází prostory plzeňské Alliance Francoise de Plzeň, které slouží pro výuku francouzského jazyka, šíření francouzské kultury a pořádání akcí k propagaci Francie jako takové. Nedílnou součástí této činnosti je i knihovna, která v současné době neodpovídá požadavkům, jež se na ni kladou. Proto nás oslovilo vedení AF de Plzeň, abychom vytvořili nové řešení knihovny a přilehlých prostor.

Zadání od investora bylo poměrně volné, nicméně několik jasných požadavků bylo formulováno předem. Jednalo se především o skutečnost, že nově navržená knihovna bude primárně sloužit pro dětské čtenáře, tomu tedy bylo zapotřebí uzpůsobit i její řešení. Vedle se nacházející prostory upravit tak, aby pobyt pro návštěvníky byl příjemným zážitkem, aby zde našli místo pro příjemné trávení času, případně prostory sloužily pro konání společenských akcí, výstav či přednášek.
Jelikož se prostory nachází v objektu památkově chráněném, v návrhu se muselo pracovat pouze s reversibilním řešením úprav. Co se týče barevnosti, celkový návrh pracuje s barvami odvozenými z loga AF, koncepce řešeného prostoru vychází ze základních provozních schémat, na něž navazují i vedlejší prostory a jejich využití.
V současné době probíhá koncepce finanční stránky, na jejíž základě bude zahájena realizace. Řešenou studii je možné si prohlédnout na níže uvedeném odkazu

http://www.sneberkarchitekt.cz/cs/projekty/interiery/87-knihovna-alliance-francaise-plzen