AKTUALITY

REALIZACE SCHODIŠTĚ KOSTELA SV. VINTÍŘE

[18.12.2014] V těchto dnech byla dokončen realizace schodiště vedoucí na kruchtu kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic. Jedná se o první etapu opravy kůrového prostoru, po realizaci schodiště bude následovat oprava kruchty, tělesa varhan a jejich nové osazení a zprovoznění.

Jedná se o přestavbu stávajícího objektu kostelní kruchty, což obsahuje statické zajištění kce do takové míry, která umožní osazení tělesa varhan. Dále se jedná o přestavbu přístupového schodiště na kruchtu, kde tyto úpravy zahrnují stavební zajištění spodní stávající kamenné části schodiště a doplnění vyšší dřevěné části, která zcela chybí.
Snahou zde řešené přestavby je návrat původního hmotového řešení, které bylo zjišťováno dle dochované fotografické dokumentace. Hmota kruchty není nikterak měněna, tak i spodní část přístupového schodiště ke kruchtě, které je kamenné a bude pouze staticky zajištěno. Návrh schodiště ve svém řešení využívá původní trasu vedení, je zde zachováno původních materiálů a to jak u schodiště, tak u zábradlí.
Rameno tohoto schodiště bylo dřevěné a v průběhu doby, kdy byl kostel využíván pro vojenské účely, bylo zničeno, to je tedy nyní nově navrhováno. Hmota a poloha zůstává stejná, je jen nově řešeno tvarosloví zábradlí, které by svojí podobou mělo odkazovat na současné nové pojetí a vnímání sakrální architektury.

Fotografie realizované podoby schodiště je možné shlédnout na níže uvedeném odkazu:
http://www.sneberkarchitekt.cz/cs/projekty/rekonstrukce/71-oprava-kruchty-sv-vintir-dobra-voda-u-hartmanic