AKTUALITY

NÁVRH ADMINISTRATIVNÍCH PROSTOR

[10.9.2014] Předmětem projektu je návrh nového řešení administrativní a stravovací části objektu Masokombinátu Plzeň, s.r.o. Objekt se nachází v průmyslové zóně Borská pole, na okraji města Plzně. Interiérové řešení odpovídá době vzniku stavby, tedy počátku 90. let minulého století, investor se tedy rozhodl pro moderní řešení a nové uchopení stávajícího prostoru administrativní a stravovací části.


Současný stav administrativní části nikterak nepředstavuje kvalitní firemní prostor, zvláště ve vstupní části, ta nikterak nepředstavuje plnohodnotný vstupní prostor, který by představoval reprezentativní přijetí obchodních parterů či jiných návštěv. Hlavní zasedací místnost je v současné době v dobrém stavu, nicméně kanceláře vedoucích nejsou nikterak reprezentativně řešeny, prostor kanceláří je v současné době řešen bez celkové koncepce, nahodilé rozmístění stolů a prosklených stěn oddělených kanceláří celý prostor dělají nepřehledným a nevzhledným. Prosto stravovací splňuje základní prostorové a provozní požadavky, nicméně nevyhovuje novým požadavkům investora a architektonické řešení prostoru není nikterak kvalitní.

Předložený návrh pracuje s požadavky investora tak, aby byla vytvořena jednotná a celistvá koncepce, která do současného stavu vnese provozně, funkční a výtvarně vhodné řešení.

Výsledné řešení je ke shlédnutí na našich stránkách:
http://www.sneberkarchitekt.cz/cs/projekty/interiery/78-administrativni-prostory-plzen
http://www.sneberkarchitekt.cz/cs/projekty/interiery/79-interier-stravovacich-prostor-plzen