AKTUALITY

KOLAUDACE V.BRÁNY AREÁLU ŠKODA

[5.5.2014]   Nedávno proběhla kolaudace nově navržené V. brány areálu Škoda Transporation. Kolaudační řízení proběhlo zcela bez problémů, takže již dnes je možné shlédnout stavbu navrženou v našem atelieru za plného provozu.
Fotografie stavby je možné si prohlédnout na následující straně:
http://www.sneberkarchitekt.cz/cs/projekty/prumyslove-stavby/17-pz-skoda-v-brana