AKTUALITY

AREÁL KČT V PŘEŠTICÍCH UVEDEN DO PROVOZU

[14.8.2015] V těchto dnech dochází k posledním stavebním a terénním úpravám a areál KČT bude zpřístupněn pro veřejnost. Jedná se především o úpravu ploch pro sezení vedle kiosku, dokončení obložení fasády a celkové zkvalitněné terénu pro pobyt lidí v areálu. Současné horké dny jistě zapříčiní, že obyvatelé Přeštic přivítají otevření takovéhoto volnočasového areálu, jenž v sobé skýtá jak prostory pro posezí u občerstvené, plochy pro hru, tak řeku pro ochlazení se.

Náš atelier řešil projekt na základě vyhrané soutěže, byla vyhotovena dokumentace pro územní a stavební řízení a následně pro realizaci stavby, na jejíž základě byl vybrán zhotovitel. Stavba byla pro realizaci rozdělena do dvou etap. První etapa zahrnovala úprava říčního břehu a přestavbu objektu loděnice. Tato etapa je dokončena a plně bude předána veřejnoisti k užívání, stane se tak 29.8.2015 na slavnostním dni otevření areálu, bližší informace jsou k nalezení na stránkách města.
Druhá etapa obsahuje úprabu venkovního areálu, osazení lavic, nářadí pro hraní si dětí a seniorů a úprava centrálního hřiště. K této etapě by mělo dojít v průběhu příštího roku, nicméně již nyní se domnvám, že areál bude pro obyvatele jedním z hlavních míst ve městě pro trávení volného času.

Na níže uvedeném odkazu je možné se podívat na fotodokumentaci stavby, od studie až po realizaci

http://www.sneberkarchitekt.cz/cs/projekty/souteze/56-areal-kct-prestice