AKTUALITY

DVĚ VILLY - JEDNO MĚSTO

[05.12.2013]   V současné době náš atelier pracuje na projektech dvou vil umístěných v Plzni. Ačkoliv se jedná  jeden typologický prvek v raámci architektury, přesto jsou obě vily zcela odlišné. tato odlišnost však není samoúčelná, je daná místem, jeho vnímáním, investostorem a několika dalšími apekty

Na okraji Plzně, ve čtvrti Sylván, je navržena Villa Sylvan. Architektonicky je objekt řešen jako funkcionalistický brutalismus, odkazující na tradiční a výraznou českou tradici architektonického prostoru. Brutalismus je zjevný v plastických vertikálních liniích a plochách, funkcionalismus vychází ze základních pěti tezí položených architektem Le Corbusierem. Tento styl byl zvolen záměrně, jednak přítomností volné krajiny nezatížené lidskou činností, pro kterou se styl funkcionalismu, lehkosti a otevřenosti plně hodí.
Druhou villou je Villa Secesion, která, dá-li se to tak říci, představuje přesný opak V památkově chráněné lokalitě v Plzni - Lochotíně, kde se nachází významná vilová čtvrt hodnotná po architektonické a urbanistické stránce, je navržena nová Villa Secesion. tato villa byla stylově koncipována v duchu secese, tedy architektonického stylu, který odpovídá zdejší lokalitě a plně zapadá do současné zástavby tvořené vilami ze 30. let 20. století. Ovšem nově navržená secesní villa nese novodobé prvky, které jsou zapracovány do celkové formy objektu tak, aby byl zjevný jednotný celkový výraz. Objekt byl koncipován jako třipodlažní vila, částečně podsklepená, hmotově různorodá, střecha stanová s věžemi a štíty. Hmota objektu coby krychle je konkávně vydutá, což dává stavbě menší měřítko. Již zmíněná krychle objektu je opatřena dominantními štíty na každé ze čtyř stran, tyto štíty jsou výtvarně vyvedeny a jasně definují celou stavbu a její orientaci.
O obou stavbách a jejich podobách lje možn se dozvědět více na níže uvedených odkazech:
http://www.sneberkarchitekt.cz/cs/projekty/stavby-pro-bydleni/62-villa-silvan-plzen
http://www.sneberkarchitekt.cz/cs/projekty/stavby-pro-bydleni/68-villa-secesion-plzen-lochotin