AKTUALITY

ATELIER ŠNEBERK SOUČÁSTÍ UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ

[15.1.2013]  Atelier Šneberk se prostřednictvím architekta Petra Šneberka stal součástí UVU - Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti. Tím bude mít široká veřejnost možnost se setkávat s díly, projekty, návrhy a studiemi našeho ateliéru na nejrůznějších výstavách a kulturních akcích. Tyto událostí se pořádájí několikrát do roka a s předstihem o nich budeme informovat.

(převzato ze web stránky UVU Plzeňské oblasti - www.uvu-plzen.cz)

Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti (dále jen UVU plzeňské obl.) je členem UVU ČR a jejím prostřednictvím členem Association internationale des arts plastiques při UNESCO. Ročně pořádá na 40 výstav.

UVU plzeňské obl. se podílí na šíření kvalitního zvuku plzeňské kultury i mimo region a v zahraničí. Zajišťuje kontakty s ostatními uměleckými obory a jejich osobnostmi (literatura, hudba, divadlo atd.)

UVU organizuje mezinárodní Bienále kresby Plzeň s velkým ohlasem po celé střední Evropě. Spolupracuje s Design centrem České republiky a provozuje Regionální informační středisko DC ČR v Plzni. Členové UVU plzeňské obl. vystavují samostatně v České republice i v zahraničí, účastní se mezinárodních sympozií a výstav – mnoho jich obdrželo ocenění – a podílí se tak na propagaci města Plzně.

UVU plzeňské oblasti je organizací sdružující výtvarníky regionu v celém rozsahu profesní výtvarné činnosti – malíře, sochaře, designery, výtvarníky v oboru užitého umění a teoretiky. Jejích 76 členů se velmi aktivně zúčastňuje plzeňského kulturního života – každoročně Unie uspořádá přes čtyřicet výstav nejen v galerii Jiřího Trnky, ale rozšířila výstavní i popularizační činnost do plzeňských obvodů. Je organizátorem, nebo se spolupodílí na výstavách nebo akcích mezinárodního významu.

Členové UVU jsou jako odborní poradci zváni ke spolurozhodování např. státních orgánů, o významných úkolech výtvarného charakteru. Je možno ještě zmínit činnost publikační a zvláště pedagogickou – pedagogové vysokých škol a výuka dětské tvorby.

Náročnou a zodpovědnou organizační a instalační činnost realizujeme vlastními silami, minimální administrativou a maximální osobní účastí samotných členů Unie.