AKTUALITY

SOUTĚŽ TECHMANIA - INTERIÉRY

[25.4.2012]  Nedávno se náš ateliér zúčastnil architektonické soutěže na nové ztvárnění interiérů Techmanie, a to jak prostor Science Centra, tak nového objektu Planetária. Návrh byl řešen ve spolupráci s umělcem Petrem Kozlem - Atypinteriér. Ačkoliv se náš návrh neumístil na předních příčkách, přesto na něj přišlo nemálo pozitivních ohlasů, za což všem upřímně děkujeme.

(autorská zpráva)
Při návrh interiéru bylo určující myšlenkou ponechat stávající konstrukce haly Science centra a haly č. 56 Planetária coby nosnou strukturu a jakoby vplout s novým řešením, které plně vynikne v technickém pojetí staveb. Nosný princip tohoto řešení jsme našli v podobě vody, elementu, který navíc svou charakteristikou vyhovuje pro vyjádření interiéru Science centra i Planetária. Voda jako základní podstata života a vědy vůbec, jako primární sloučenina rozvoje vědy, zároveň je ale nezbytným předpokladem pro život na jakékoliv planetě, kde je voda, je život, bez něhož by nikdy nedošlo k poznání vesmíru a jeho velikosti. 
Symbolem vody je molekula tvořená atomy vodíku a kyslíku , tvar, který je použit i při grafickém pojetí interiéru Science centra a v jeho orientačním systému – střední kruh se dvěma menšími krajními kruhy. Zároveň to je však i tvar pro řešení interiéru Planetária, střední kruh coby planete Země spolu se svými neodmyslitelnými vesmírnými sousedy Měsícem a Sluncem.
V obou případech se tedy jedná o zákonitost vzájemného přitahování a odpuzování, molekula vody v sobě nese kód spojnice mezi vodíkem a kyslíkem, současně vesmírná mechanika je založena na vzájemném se ovlivňování a působení. A tato odvěká dualita kladu a záporu, plusu a mínusu, pozitiva a negativa je symbolem samotné Techmanie, na jedné straně Science centrum s vědou sloužící pro lidský život, pro jeho vývoj a pochopení a na straně druhé věda sahající až za daleký obzor, do vesmírného, nekonečného prostoru.
Nesmíme si však myslet, že tato dvě pojetí vědy jsou v rozporu, naopak, souzní spolu, navzájem se ovlivňují. A právě toto vzájemné spojení, tento dialog jak mezi atomy vodíku a kyslíku, tak vesmírnými tělesy, je zhmotněn v podobě výrazného prvku – červeného průniku dvou těles, který je současně vyveden do podoby písmene T a tvoří počátek slova Techmania. Takto graficky dominantní znak je nosnou částí samotného loga, který se uplatňuje v řešení interiéru a jako průvodce nás provází expozicemi, můžeme jej spatřit na podlaze, kde nám určuje hlavní směr prohlídky, část jeho obrysu je vtištěna do informačních stojanů u každého exponátu, návštěvník si může odpočinout na odpočívadlech ve tvaru T a navíc coby Techmánek pomáhá dětem pochopit taje a krásy vědy v rámci audiovizuálních či tištěných presentací. A prolínání kruhových těles, ať už atomů či planet, čili jejich vzájemná koexistence je principem, na jehož základě také vznikají symboly coby počáteční písmena pro Science centrum a Planetárium, ty jsou následně součástí loga pro jednotlivé objekty.
Jak již bylo řečeno, každý exemplář, a to jak ve Science centru, tak v Plateráriu, je určen grafickým symbolem kružnic umístěným na podlaze, tohoto principu ve formě výtvarné stylizace se využívá pro přehledné zpracování orientačního systému.
Barevnost řešení interiéru je odvislá od daného prostoru. Hala Science centra je vysoce vznešená ve své industriální bílé barvě, tato struktura je doplněna o prvky několika jasných barev, tak, aby nejdůležitější body informačního systému vyzařovali energii a tím návštěvníka vedli prostorem. Ať už se jedná o spirály kruhového schodiště, tak o hmoty kavárny či variabilního systému pro shromažďovací prostor, vše má svoji estetickou a orientační funkci. Interiér Planetária je vedle toho založen na vnímání nekonečného prostoru vesmíru docíleného tlumenými barvami a efektivním nasvícením stěžejních bodů prostoru.