AKTUALITY

KNIHA KOTVY MÁJE - České obchodní domy 1965-1975

[19.1.2012]  V současné době vychází nová publikace KOTVY MÁJE - České obchodní domy 1965-1975, která vznikla pod autorským vedením Petra Klímy a na jedné z kapitol se podílel Petr Šneberk. Publikace sleduje základní linii stejnojmenné výstavy, která proběhla v březnu 2011 v Galerii VŠUP v Praze. Představuje patnáct nejvýznamnějších českých obchodních domů, jejichž návrhy a realizace spadají do 60. a 70. let 20. století, a které sehrály v české architektuře tohoto období nezastupitelnou roli.

Jde nejen o nejznámější objekty typu Kotvy či Máje, ale i regionální obchodní domy v Pardubicích, Olomouci, Ústí nad Labem či Plzni. Své místo vedle plnosortimentních priorů získaly také Dům bytové kultury v Praze, Don v Hradci Králové specializovaný na módu a doplňky i největší domy výrobních a spotřebních družstev. Stranou zájmu nezůstalo ani již neexistující liberecké obchodní středisko Ještěd.

Texty k pražskému Máji a pardubickému Prioru, které jsou těžištěm knihy, mají ambici být poměrně podrobnou sondou do architektury obchodních domů pozdních šedesátých, resp. první poloviny sedmdesátých let dvacátého století. Nezastupitelné místo ve výběru
však mají vedle realizovaných domů i neuskutečněné a širší veřejnosti pravděpodobně neznámé návrhy – ať už jde o několik studií Aleny Šrámkové z doby jejího působení v pražském středisku Státního projektového ústavu obchodu Brno, nebo o mimořádný návrh jihlavského Prioru Růženy Žertové. V krátkém průřezu se představují i soudobé slovenské obchodní domy. Vedle dalších teoretických statí nechybí ani komiks Výlety s ČSSA / 02 o obchodním domě Máj – dílo výtvarníka, scénografa a rappera Vladimira 518.