AKTUALITY

Spuštění stránek Architektonického atelieru

[4.7.2011]  Připravili jsem pro Vás novou podobu internetových stránek Architektonického atelieru Petr Šneberk. Budete se moci na nich dozvědět o činnosti atelieru, o jeho aktuálních projektech, ale i o současných tématech světa architektury, které souvisí s aktivitami atelieru. 

Stránky jsou rozděleny do několika kategorií. Aktuality přináší současné zprávy o dění kolem atelieru, o jeho činnosti na poli teorie architektury, projektování či umění obecně. Profil atelieru a nabídka služeb podává přehledně informace, jakým směrem se ubírá činnost atelieru a jaký je okruh jeho aktivit. V kategorii projekty se může návštěvník setkat s návrhy, studiemi a realizacemi, které byly atelierem řešeny. Tato kategorie je dělena dle druhu staveb, tedy se zde setkáme se stavbami pro bydelní, obchod, se stavbami průmyslovými, školskými, administrativními či večejnými, dále s rekonstrukcemi, s projekty interiérů a drobné architektury a nakonec se soutěžemi.

V kategorii zájmy atelieru jsou umístěny aktivity, které souvisí s uměním, a to jak s literárním, tak s výtvarným, návštěvník se zde může setkat s úryvky textů knih či s kresbami a malbami s různými náměty.

Kategorie lidé v atelieru a kontakt přibližují blíže architekty a projektanty atelieru a podávají informace o jeho přesném umístění.

Věříme, že se Vám stránky budou líbit a že je budete často navštěvovat, ať už z důvodu spolupráce, či jen ze zájmu o architekturu.