AKTUALITY

Reedice knihy Concept Office od Jaquese Ferriera

[2.7.2011]  V současné době vychází v reedici kniha Concept Office, jejímž autorem je známý francouzský architekt Jaques Ferrier. Tato kniha již při svém prvním vydání vzbudila velký ohlas, především svým tématem – architektura a udržitelný rozvoj. Na jednom z uvedených projektů se podílel architekt Petr Šneberk v rámci studentského workshopu.

Kniha pojednává o přístupu ke způsobu, jak projektovat a jakým způsobem vést stavbu, aby byly dodrženy základní principy udržitelného rozvoje. Hned na úvod je nám předestřen současný stav naší planety, a stav nikterak lichotivý. Na jedné straně člověk, který si stále neuvědomuje svoji pomíjivost a svým chováním devastuje životní prostředí, na druhé straně příroda, která se takovémuto chování brání a užívá k tomu nejrůznější prostředky v podobě zemětřesení, záplav, bouří. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný a to pro obě strany, proto se přichází s řešeními a to jak od politiků, filosofů, tak architektů. A právě tato kniha je pohledem architekta na daný stav. Autor zároveň přichází s řešením v podobě udržitelného rozvoje v rámci architektury a stavitelství, podává návod, jak projektovat, aby daný výsledek nebyl zátěží pro naše životní prostředí, ale naopak jej obohatil a lidem přinesl užitek ve všech směrech. Své teoretické úvahy dokládá na několika praktických projektů, z nichž mnohé se dočkaly realizace. Jedním z takových projektů se stal i workshop, který architekt Jaques Ferrier vedl během svého působení na L´école d´Architecture de Brategne, jehož se zúčastnil i architekt Petr Šneberk. Jednalo se o aplikaci tezí udržitelného rozvoje ve velkém měřítku, v tomto případě na projektu mrakodrapu, nazvaném SuperGREEN. Projekt byl založen na myšlence minimalizovat zastavěnou plochu, ale využit ji k co možná největšímu využití co se týče funkcí obytné, administrativní, komerční, dopravní. Návrhy počítaly s aplikací zeleně do architektury, s využitím obnovitelných zdrojů energie pro chod objektu aj.