AKTUALITY

Realizace vítězného návrhu pomníku Generála Pattona

[30.6.2011]  V současné době proběhly médii informace o dosud řešených projektech Města Plzeň, na něž budou uvolněny finanční prostředky a budou realizovány. Týká se to takových projektů jako víceúčelové kulturní centrum Světovar, přeměna Štruncových sadů na odpočinkovou zónu či nová budova plzeňského divadla. Mezi vybranými projekty však nefiguruje projekt pomníku generála Pattona.

 

Soutěž na nový návrh pomníku generála Pattona proběhla v roce 2009 a vítězný návrh byl od tvůrců - Ing. arch. Václav Zůna, Mgr. Lubomír Čermák, Tomáš Beneš. Architektonický atelier Petra Šneberka se soutěže také zúčastnil a za svůj návrh získal odměnu. Návrh byl založen na dominantní vertikále kovově lesklé stély, jež byla navržena v jižní části řešeného území, které bylo upraveno formou šesti schodišťových stupňů půdorysně navržených jako křivky, tvar těchto křivek kopíroval podobu vertikální stély. Tato stéla byla řešena jako dutý vertikální útvar, na jehož jedné straně se nacházel nápis George Smith Patton s daty narození a úmrtí spolu s obrysem vojenské přilby, na vedlejší straně stély byla osazena deska s životopisnými údaji ze života generála Pattona. Ke stéle se se od severu vine v úrovni chodníku osazený kovový pás překonávající všechny výškové úrovně, až v místě stély mizící do hloubi země. Na pásu byly navrženy plasticky zvýrazněné nápisy, jednak citát generála Pattona, a jednak názvy Měst, která během svého tažení v západních Čechách generál Patton osvobodil. Kovová stéle připomíná šroubovici, jež vzniká rozovýním pibližně trojúhelníkové křivky po vertikále. Půdorysně se tak vytváří tvar odkazující na pěticípou hvězdu, tedy symbol americké armády, prostorově zase vzniká velmi plastický vertikální útvar, na nějž je z různých míst vždy osobitý, neopakovatelný pohled.

Postoj poroty k řešenému dílu je vyjádřen v jejím hodnocení.

„Kovová, lesklá stéla dominující návrhu má velmi elegantní tvar a její osazení do terénu s užitém kovové linie s názvy měst má logiku. Symbol vojenské přilby v reliéfním provedení je efektní. Poutavý je také užitý citát z projevu generála Pattona. Návrh je založen na uplatnění efektního tvaru a kvalitním provedením každého detailu."