Stavby pro bydlení

Stavby pro bydlení představují klíčový prvek lidského života a prostoru, ve kterém žijeme. Při navrhování a stavbě těchto staveb je důležité brát v úvahu jak estetické a funkční aspekty, tak i hledisko udržitelnosti a energetické efektivity, aby bylo dosaženo optimálního životního prostředí pro jejich obyvatele.
Zobrazit projekty

Průmyslové stavby

Průmyslové stavby hrají klíčovou roli v moderním světě a jsou základem pro rozvoj a prosperitu průmyslu a jsou základem ekonomického růstu a inovace, které formují současnou společnost a přinášejí nové technologie a produkty do našeho každodenního života.
Zobrazit projekty

Školské stavby

Školské stavby jsou klíčovými institucemi, které poskytují prostor pro vzdělávání a rozvoj studentů. Jsou to speciálně navržené budovy, které slouží jako prostředí pro výuku, interakci a růst mladých jedinců. Školské stavby vytvářejí inspirované a bezpečné prostředí, kde se formují znalosti, dovednosti a osobnostní rozvoj budoucích generací.
Zobrazit projekty

Stavby pro obchod

Stavby pro obchod hrají klíčovou roli v podnikání a komerčním prostoru. Jsou to budovy a prostory určené pro prodej zboží a poskytování služeb zákazníkům. Stavby pro obchod nabízejí nejen prostor pro obchodní aktivity, ale také vytvářejí příjemné a atraktivní prostředí pro zákazníky, podporují obchodní strategie a přispívají k ekonomickému růstu a rozvoji obchodních společností.
Zobrazit projekty

Architektonický a projekční atelier