CZ | EN | FR

PROJEKTY VEŘEJNÉ STAVBY ROZHLEDNA ŠTĚPÁNKA, ZEMĚTICE U PŘEŠTIC

ROZHLEDNA ŠTĚPÁNKA, ZEMĚTICE U PŘEŠTIC

There are no translations available.

Vyhlídková věž Bude stavba s přízemím a se dvěmi patry obestavěného prostoru do 25 plošných m, s vyhlídkovým ochozem kolem 2.NP o rozměrech ochozu 7 x 7 m  a jehlanovou střechou; základy budou čtvercového půdorysu do základové rýhy provedené z betonu B20 s prokládaným kamenem; okolí bude upraveno skrývkou půdy a provedením navýšení terénu vykopanou hlušinou, kolem věže bude provedena jako replika na části valů dřevěná kůlová pailsáda včetně malé vstupní branky na kůlech v palisádě; valy opevnění budou provedeny na pozemku kopírující hranice pozemku v využitím ostatní plocha; přízemí bude zděné vchod bude pomocí žebříkového schodiště do 1. NP, z 1. NP do přízemí a 2. NP bude přístup pomocí žebříkového schodiště, veškeré konstrukce mimo obvodového zděného zdiva 1. PP a základů budou dřevěné. 1PP bude sloužit jako podezdívka vyhlídky. 1.NP bude sloužit ke vstupu do vyhlídkové věže, a pro přístup po žebříkovém schodišti do 1.PP a 2. NP. 2.NP bude sloužit pro samotnou vyhlídku do krajiny a na přístup na ochoz pro rozhled do krajiny. Stavba bude provedena jako 11 m vysoká s navýšením pro jehlanovou střechu rozhledny.

 

Zpracované fáze projektu: Studie, DUR, DSP
Datum řešení: 2013
Místo: Zemětice u Přeštic

foto