CZ | EN | FR

PROJEKTY SOUTĚŽE SOUTĚŽ AMERICKÁ - SIRKOVÁ, PLZEŇ

SOUTĚŽ AMERICKÁ - SIRKOVÁ, PLZEŇ

There are no translations available.

Jedná se o architektonicko - urbanistickou soutěž, která se zabývá navrácení kvalitní architektury a městského prostoru do místa, které je dnes zcela zdevastované. Řešené území je vymezené Denisovým nábřežím, křižovatkou U Jána, Nádražní a Americkou ulicí a je součástí širšího území centrální části města. Leží v jedné z nejexponovanější části Plzně mezi historickým centrem a hlavním vlakovým nádražím. Předmětné území tvoří jednak velký městský blok, který je vymezen Americkou a Sirkovou ulicí a Denisovým nábřežím, jednak navazující blok mezi Sirkovou a Nádražní ulicí.

Hlavním principem celého návrhu je snaha dotvořit dnes zcela zdevastované a zjizvené území a vytvořit zde ucelenou část města, vlídnou jak pro obyvatele, kteří sem přichází pěšky, tak pro lidi, kteří se zde pohybují pomocí MHD, či automobilové dopravy.

Tato snaha je zohledněna v návrhu dopravního řešení Sirkovy ulice a Americké třídy, dále ve hmotovém a tvarovém řešení nové zástavby, jednak na Americké třídě a jednak v Sirkově ulici. Díky předloženému řešení zde navíc vzniká rozsáhlá plocha zeleně ve vnitroblocích, která umožňuje kvalitní pobyt lidí, ať už těch, kteří zde bydlí, tak těch, kteří sem přijíždí za prací či jen do obchodů a služeb. Návrh pracuje s otázkou dopravního řešení celého vymezeného území a logicky jej navazuje na hlavní tepny, jako je vlakové nádraží či autobusové přestupní stanice.

Výtvarné řešení nově navržené zástavby koresponduje se stávající i s jejím měřítkem, čehož je dokladem především zástavba nově navržená na Americké třídě a v Sirkově ulici. Zástavba také výtvarně řeší pohledové dominanty, především v ose ulice Americké.

Zhotované fáze projektu: Arch. soutěž (spolupráce s APK Mastný)
Datum řešení: 2014
Místo: Plzeň

 


foto