CZ | EN | FR

PROJEKTY SOUTĚŽE SMUTEČNÍ SÍŇ DO ROUDNICE NAD LABEM

SMUTEČNÍ SÍŇ DO ROUDNICE NAD LABEM

There are no translations available.

Koncepce architektonického návrhu vycházela z vlastního chápání a vnímání typologie stavby coby posledního místa rozloučení se s blízkým člověkem, místo přerodu dvou světů, místo, kde není prostor pro předstírání či přetvářky. Takto je chápána i navržená stavba, jednoduché, až surově praktické ztvárnění objektu, které funkčně splňuje všechny požadavky na něj kladené. Architektonický návrh pracuje s vertikálou a horizontálou, které navzájem kombinuje a vytváří tak základní obrazce, jež svou jednoduchostí podtrhují prostotu místa a viditelně charakterizují typologii stavby.

Zpracované fáze projektu: Soutěž
Datum řešení: 2009
Místo: Roudnice n/Labem

foto