CZ | EN | FR

KNIHOVNA ALLIANCE FRANCAISE, PLZEŇ

There are no translations available.

[15.8.2015] V památkově chráněném objektu na náměstí Republiky v Plzni se nachází prostory plzeňské Alliance Francoise de Plzeň, které slouží pro výuku francouzského jazyka, šíření francouzské kultury a pořádání akcí k propagaci Francie jako takové. Nedílnou součástí této činnosti je i knihovna, která v současné době neodpovídá požadavkům, jež se na ni kladou. Proto nás oslovilo vedení AF de Plzeň, abychom vytvořili nové řešení knihovny a přilehlých prostor.

Read more...

AREÁL KČT V PŘEŠTICÍCH UVEDEN DO PROVOZU

There are no translations available.

[14.8.2015] V těchto dnech dochází k posledním stavebním a terénním úpravám a areál KČT bude zpřístupněn pro veřejnost. Jedná se především o úpravu ploch pro sezení vedle kiosku, dokončení obložení fasády a celkové zkvalitněné terénu pro pobyt lidí v areálu. Současné horké dny jistě zapříčiní, že obyvatelé Přeštic přivítají otevření takovéhoto volnočasového areálu, jenž v sobé skýtá jak prostory pro posezí u občerstvené, plochy pro hru, tak řeku pro ochlazení se.

Read more...

foto